Panel Tuzak

KULLANILIŞ AMACI

Gözlem ve mücadele amaçlı kullanılır.

Yapışkan Tuzak – farklı ebatlarda.

Seralarda, fide döneminden hemen sonra gözlem amaçlı, dekara 20 adet tuzak gelecek şekilde, bitkinin yaklaşık 20 cm üzerine asılmalıdır. Bitkinin büyümesine paralel olarak tuzaklar yükseltilmelidir. Tuzaklar sık sık kontrol edilerek yakalanan böceklerin sayıları tespit edilir. Yakalanan ergin böcekler sayılıp kaydedildikten sonra tuzaklardan uzaklaştırılır veya tuzak yenisiyle değiştirilir. Gözlem amaçlı tuzaklarda tespit edilen böcek sayısı, mücadele zamanının ve şeklinin belirlenmesinde çok etkili bir yöntemdir.

Ürünün Meyve Ağaçlarında Kullanımı:
Meyve ağaçlarında klasik anaçlı meyve ağaçlarında fidan başına minumum 1 adet, yarı bodur anaçlı meyve ağaçlarında 2-3 fidana bir adet, tam bodur anaçlı meyve fidanlarında 10 ağaca 1 adet gelecek şekilde kullanılabilir.Meyve ağaçlarında taç oluşumundan sonra en 70-100 cm yüksekliğe ağacın yan dallarında herhangi birine iple asılmalıdır.Yoğun uygulama için kullanılacak adet 2 katına çıkarılabilir.

Kitlesel Yakalama Amaçlı Kullanım
Dekar başına 100-120 adet tuzak asılması tavsiye edilir. Burada mücadeleye başlama zamanı çok önemlidir. Bitkilerin dikimiyle birlikte veya dikimden hemen önce ortama belirtilen sayıda tuzak yerleştirilmelidir. Tuzakların böceklerle dolup dolmadığı belli aralıklarla kontrol edilmelidir. Böcekle kaplanmış ve bu nedenle yapışkan alanı azalan tuzaklar yenileriyle değiştirilmelidir. Bu uygulama, üretim periyodu boyunca devam ettirilmelidir.

KULLANILDIĞI BİTKİ ZARARLILARI

 • Anasonda yaprak bitleri ( Hyadaphis foeniculi ve Aphis fabae (Kom. Aphididae)
 • Anthonomus grandis Boheman
 • Armutpsillidi (Cacopsylla pyri L.Hom.Psyllidae
 • Biber galsineği (Asphondylia capsici (Diptera, Cecidomyiidae)
 • Gül yaprakbiti (Macrosiphum rosae (Homoptera. Aphididae))
 • Havuç sineği (Gül psillası) ( Psila rosae F. Dipt. Psilidae )
 • Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi L. Dip.Tephritidae )
 • Lahana sineği ( Delia radicum. Diptera.Anthomyiidae )
 • Mısır kök kurdu (Corn Rootworm Diabrotica spp. (Coleoptera: Chrysomelidae)
 • Mısır Kurdu , Darı kurdu, Mısır-Darı kurdu, Avrupa mısırdeleni (Ostrinia nubilalis, Lep.,Pyralidae)
 • Nergis soğan sinekleri ( Eumerus narcissi ve Merodon eques (Diptera. Syrphidae)
 • Nohut sineği (Liriomyza cicerina. Diptera.Agromyzidae )
 • Pamuk yaprakbiti ( Aphis gossypii. Homoptera. Aphididae)
 • Pamukta çiçek thripsi ( Frankliniella intonsa Try. Thysonoptera.Thripidae)
 • Pamukta Tütün beyazsineği ( Bemisia tabaci (Homoptera. Aleyrodidae)
 • Pamukta Tütün Tripsi (Thrips tabaci (Thysonoptera.Thripidae)
 • Pamukta yaprakpireleri ( Empoasca decipiens ve Asymmetrasca decedens (Hom.,Cicadellidae)
 • Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum, (Homoptera, Aleyrodidae)
 • Soğan sineği (Delia antiqua. Diptera.Anthomyiidae )
 • Soyada Tütün beyazsineği ( Bemisia tabaci Genn. Homoptera.Aleyrodidae)
 • Soyada Tütün Thripsi (Thrips tabaci. Thysonoptera. Thripidae)
 • Susamda Pamuk yaprakbiti ( Aphis gossypii. Homoptera. Aphididae)
 • Şekerpancarı Yaprakpiresi (Circulifer tenellus (Homoptera: Cicadellidae))
 • Şerbetçiotunda yaprakbiti (Phorodon humuli .Homoptera. Aphididae)
 • Tohum sineği (Hylemia platura (Delia platura). Diptera.Anthomyiidae )
 • Turunçgil beyazsineği (Dialeurodes citri (Homoptera.Aleyrodidae)
 • Tütün beyazsineği ( Bemisia tabaci Genn. Homoptera.Aleyrodidae)
 • Tütün Tripsi (Thrips tabaci. (Thysonoptera. Thripidae)
 • Tütünde şeftali yaprakbiti (Myzus persicae (Homoptera. Aphididae)
 • Yaprak galerisinekleri (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae. (Diptera.Anthomyiidae)
 • Yaprak pireleri (Leafhoper (Empoasca fabae [Harris]). Hom.Cicadellidae)
 • Yaprakbitleri ( Aphis spp.(Homoptera ; Aphididae)
 • Yeşilkurt, Domates yeşilkurdu, Pamuk yeşilkurdu (Helicoverpa (Heliothis) armigera,Lep. Noctuidae
 • Zeytin Sineği (Bactrocera oleae (Dip.Tephritidae)